Klauzula zgody i klauzula informacyjna przy konkursie na członka Kolegium

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgoda

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach moich danych osobowych niezbędnych do realizacji konkursu na pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 

Klauzula do ogłoszenia W związku z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informuję, iż Administratorem danych osobowych zawartych w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych jest Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z siedzibą Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@kielce.sko.gov.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Dane zbierane są dla potrzeb konkursu na etatowego/pozaetatowego członka Kolegium oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy/mianowaniem. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia konkursu. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres Administratora. Informujemy, że kandydaci nie są profilowani.

Dane kandydatów będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Planowany termin usunięcia danych – nie dłużej niż 3 miesiące od momentu zakończenia konkursu. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

 

 

                                                                                                                ………………………………………………

                                                                                                                Data i podpis

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SKO w Kielcach
Data utworzenia:2018-10-25
Data publikacji:2018-10-25
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Lesisz
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Lesisz
Liczba odwiedzin:3988