Jesteś tutaj: Start / Biuro / Zadania

Zadania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Biuro Kolegium zapewnia obsługę kancelaryjno-biurową Kolegium.

Do obowiązków Biura należy w szczególności:

 • przyjmowanie i rejestracja wpływających do Kolegium spraw, a w tym: odwołań, zażaleń, skarg oraz innych pism,
 • prowadzenie komputerowego programu kancelaryjnego -rejestru spraw rozpatrywanych przez Kolegium oraz rejestru skarg wniesionych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na decyzje Kolegium, oraz kasacji wniesionych do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
 • Kontrola jakości akt przekazywanych przez organy I instancji i wzywanie do ich uzupełnienia,
 • obsługa organizacyjno-biurowa posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego Kolegium oraz posiedzeń składów orzekających Kolegium,
 • ekspedycja korespondencji Kolegium,
 • obsługa finansowo-księgowa,
 • prowadzenie archiwum zakładowego Kolegium,
 • przygotowywanie pomieszczeń do odbycia posiedzeń lub rozpraw,
 • protokołowanie posiedzeń składów Kolegium,
 • prowadzenie spraw pracowniczych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw socjalnych pracowników Kolegium,
 • zakup literatury i wydawnictw prawniczych,
 • zakup sprzętu i materiałów biurowych dla potrzeb Kolegium,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa Kolegium.
 • Biuro Kolegium urzęduje we wszystkie dni robocze oprócz sobót w godzinach od 7.30 do 15.30.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach
Data utworzenia:2016-11-15
Data publikacji:2016-11-15
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Lesisz
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3838