Komunikat o wyznaczeniu koordynatora ds. dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Komunikat
w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności
w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kielcach

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach wyznaczyła Koordynatora do spraw dostępności w Kolegium.

Funkcję tę pełni Katarzyna Lesisz – Kierownik Biura Kolegium.

Podstawa prawna

Wyznaczenie Koordynatora do spraw dostępności w Kolegium jest realizacją obowiązku nałożonego na podmioty publiczne ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Zadania Koordynatora ds. dostępności

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Kolegium, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. monitorowanie działalności Kolegium w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  4. przedstawianie Prezesowi Kolegium bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

Dane kontaktowe do Koordynatora do spraw dostępności

adres do korespondencji: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

telefon: (41) 342-12-21, (41) 324-12-10

e-mail: kasial@kielce.sko.gov.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SKO Kielce
Data utworzenia:2021-02-05
Data publikacji:2021-02-05
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Lesisz
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Lesisz
Liczba odwiedzin:2438