Kompetencje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgromadzenie Ogólne Kolegium zwołuje Prezes Kolegium co najmniej dwa razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Zgromadzeniu Ogólnemu Kolegium przewodniczy Prezes Kolegium. W skład Zgromadzenia Ogólnego Kolegium wchodzą: Prezes, Wiceprezes oraz pozostali członkowie (etatowi i pozaetatowi).

Do właściwości Zgromadzenia Ogólnego Kolegium należy:
 

  • uchwalanie regulaminu organizacyjnego kolegium,
  •  wybór członków komisji konkursowej,
  • przyjmowanie rocznej informacji o działalności kolegium,
  • wybór kandydatów na prezesa kolegium,
  • podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa kolegium.


Co do zasady, uchwały zgromadzenia ogólnego kolegium zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa kolegium.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach
Data utworzenia:2016-06-07
Data publikacji:2016-06-07
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Lesisz
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4351