Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr   9 /2018

Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

z dnia 30 maja 2018r.

w sprawie powołania inspektora ochrony danych osobowych

w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 37 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zarządza się, co następuje:

§1

Powołuję Panią Joannę Dziadkowiec ( kontakt dyrektor@kom-pro.pl ) jako Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kielcach .

 §2

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:
 

  • Informowanie ADO oraz pracowników Kolegium , którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów dot. ochrony danych osobowych, a także doradzanie w sprawie ochrony danych osobowych.
  • Monitorowanie przestrzegania RODO oraz innych przepisów dot. ochrony danych osobowych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.|
  • Na żądanie - udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie ich wykonania zgodnie z RODO.
  • Współpraca z organem nadzorczym tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
  • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz innych przepisów. 

 

§3

 O wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych zostaje zawiadomiony Prezes Urzędu     Ochrony Danych Osobowych.

 

§4

Traci moc Zarządzenie nr 5/2004 z dnia 2 sierpnia 2004r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kielcach

 

§ 5  

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SKO Kielce
Data utworzenia:2019-10-28
Data publikacji:2019-10-28
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Lesisz
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Lesisz
Liczba odwiedzin:2621