Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie SKO.PZ/71/921/22/2024

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej o średnicy od 100mm do 150mm, długości od 150 m do 300 m; budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy od 160mm do 250mm, długości od 300 m do 400 m; budowie sieci kanalizacji deszczowej o średnicy od 160mm do 1200mm, długości od 300 m do 500 m; budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV, długości od 250 m do 400 m oraz budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej o średnicy od 2xDN100 do 2xDN200, długości od 350 m do 500 m w' rejonie ul. Jurajskiej i ul. Kolejarzy na dz. nr ewid.: 105/1, 105/2, 105/3, 106/1, 106/2, 106/3, 107/2, 248, 96, 254/2, 247, 256, 257/6, 262/13,108/2,109/4 obręb 0008 w Kielcach,

17 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie SKO.PZ/71/921/22/2024